Vad är yoga för högkänsliga?

Yoga för högkänsliga hjälper dig att:

  • Öka din självinsikt, självtillit och självkännedom
  • Vara den du är i alla lägen, oavsett omständigheter
  • Släppa taget om det som hindrar dig i livet
  • Få ny energi, livslust och livsmotivation
  • Öka din kroppsmedvetenhet, rörlighet och fysiska uthållighet
  • Förändra din kroppsuppfattning och skapa en nära relation till kroppen
  • Använda din intuition och lita till magkänslan, din inre kompass
  • Släppa blockeringar och motstånd
  • Släppa taget om värderingar, dömanden och andra ”fixa” idéer som begränsar dig
  • Skapa livet medvetet bortom jantelagen och andra pålagda hinder.