Terapi vid ätstörningar

Ätstörningar har ingenting med kilon, ålder eller kön att göra. Det handlar om känslor alltihop. För många är ätstörningen ett sätt att ta kontroll över livet och känslorna. Terapin går ut på att medvetandegöra och därefter förändra oönskade beteenden, känslo- och tankemönster. Arbetet bidrar till självinsikt, självtillit, självförtroende och ökad närvaro i nuet.

Vad ska till för att du ska våga släppa taget och ta emot omsorg, läkning, uppmärksamhet och avkoppling utan några värderingar om dig och din kropp?

Terapeuterna

Dessa sessioner ges av Malin Sandell och Josefin Magnusdotter. Båda är en erfarna terapeuter specialiserade inom tanke- och känslohantering och med många års erfarenhet av ätstörningar och arbete med ätstörningar. Deras vägledning är tillåtande, konkret och intuitiv.

Malin eller Josefin tar dig direkt till kärnan och låter dig utforska kroppen, dig själv och livet ur helt nya synvinklar. Båda terapeuterna är dessutom högkänsliga, och har fantastisk fallenhet att snabbt hitta ”de ömma punkterna” och de bakomliggande orsakerna till varför du mår som du mår. De hjälper dig att se det du har svårt att se och ta dig bortom och förbi det som begränsar dig.

Mottagning

Just nu över telefon på grund av covid-19.

Priser, boka session och andra frågor

Kontakta Malin 0736-24 06 52, malin@hogkanslighet.se