DIPLOMERAD HSP-COACH

Tre veckors heltidsutbildning via Zoom, kursstart 23 januari 2023

Gå kursen dagtid eller kvällstid, ring Ina för mer information, 0736-84 17 97.

Vecka 1 – 23-27/1 2023 – Samtal och coaching, tanke- och känslohantering, självkännedom och självreflektion
Vecka 2 – 30/1-3/2 2023 – Förändringsprocessen, skapandemodellen, perspektivterapi, energiförståelse
Vecka 3 – 6-10/2 2023 – Inre och yttre kommunikation, relationsarbete, entreprenörskap och medvetet ledarskap

Läs mer detaljerat om innehållet längre ner på sidan.

Vem kan gå den här utbildningen?

Kanske arbetar du redan med samtal eller människor på något sätt? Som socionom, lärare, terapeut eller liknande? Då passar den här utbildningen som kompetensutveckling eller vidareutbildning.

Kanske är du intresserad av att börja använda din känslighet för att bidra till andra? Då passar också den här utbildningen för dig, som ett fantastiskt sätt att komma igång! Du behöver alltså inte ha tidigare erfarenhet för att gå utbildningen.

Vad är en HSP-coach?

Som högkänslig har du fått en speciell gåva som gör att du känner av hur andra människor mår. Att vara HSP-coach innebär att du använder dina subtila förmågor som högkänslig (intuition, medvetenhet, empati och klarsynthet) i kombination med kunskap, insikter, konkreta verktyg och metoder från den här utbildningen, för att vägleda andra.

Vad händer efter utbildningen?

Det innebär alltså att du efter din utbildning kan ha samtal med alla som söker någon form av förändring, riktning eller vägledning, både andra som också är högkänsliga och de som inte är det.

Vad är syftet med utbildningen?

Den här utbildningen syftar till att ge dig de erfarenheter, kunskaper och färdigheter som krävs som HSP-coach. Med din egen högkänslighet, utbildning och nyfikenhet som grund och med tanke- och känslohantering, förändringsprocesser och perspektivterapi som inriktning.

Hur är utbildningen på dagtid upplagd?

Du kan välja att gå utbildningen på dagtid eller på kvällstid. Utbildningen på dagtid är en omfattande heltidsutbildning på distans under tre veckors tid. Vi ses via Zoom varje kursdag mellan 9:00 och 15:00 (inkluderat 60 minuters paus för lunch). 

Undervisningen är lärarledd med föreläsningar som varvas med att ni som deltagare praktiserar coachning med varandra kring specifika ämnen som vi utforskar för dagen. Varje undervisningstillfälle ges också möjlighet att ställa frågor för ytterligare fördjupning och klarhet. Du kommer även att få ett omfattande kurskompendie med kurslitteratur, via mail från oss. 

Hur är utbildningen på kvällstid upplagd?

Utbildningen på kvällstid fungerar så att du får en länk till alla våra inspelade föreläsningar. Förmiddagens inspelning får du vid lunch och eftermiddagens inspelning får du efter klockan 15:00, när vi har slutat för dagen. Du kan sedan titta på inspelningarna i egen takt på kvällarna. Du kommer att ha tillgång till inspelningarna fram till den 31 mars 2023.

Vad är skillnaden på att gå utbildningen på dagtid eller kvällstid?

Förutom kurstiderna så är det främst tre saker som skiljer sig:
1. Om du går på kvällstid kommer du inte att få träffa oss ”live” och därmed inte ha möjlighet att ställa frågor direkt till oss under utbildningen.
2. Du kommer inte heller få träningen i att coacha och bli coachad av andra deltagare på utbildningen, varje dag.
3. På grund av dessa skillnader så har vi dragit av 10 000 SEK på priset. Kursavgiften är då 29 000 SEK. (Ordinarie pris för HSP-Coachutbildningen som går på dagtid är 39 000 SEK).

Finns det möjlighet att ställa frågor även för mig som går utbildningen på kvällstid?

Ja, du kommer ha möjlighet att skriva in frågor till oss via en WhatsApp grupp, där alla deltagare på utbildningen är med. Där har du även en möjlighet att själv ta kontakt och boka in övningssamtal med andra deltagare på kursen.

Diplom efter utbildningen?

Om du går utbildningen på dagtid så ingår diplomeringen i kursen och kursavgiften. Om du går utbildningen på kvällstid och önskar få ett diplom som HSP-Coach efter utbildningen så tillkommer följande:
1. Du behöver ge 10 timmars coaching till 10-20 klienter, beroende på hur långa coachsamtal du väljer att ha.
Du kan antingen boka in samtal med andra deltagare på kursen, om de har möjlighet, eller hitta egna klienter. Vi rekommenderar att samtalen är 30 eller 60 minuter långa. Du behöver vara klar med dessa 10 timmars coachsamtal senast 24 februari 2023.
2.  Du behöver skicka in ett inspelat coachsamtal på 30 minuter till oss, senast 17 februari 2023.
3. Du behöver ha ett samtal på 30 minuter med Malin eller Ina, där du kommer att få feedback på ditt inspelade samtal. Vi kommer att boka in samtalet med dig någon av dagarna 20-24 februari. Samtalet sker via telefon på dagtid.
4. En extra kostnad på 2500 SEK.

Varför är utbildningen unik?

Som ett led i att Malin kommer att sluta på Högkänslighet Sverige under våren 2023, vill Malin och Ina som duo, ge så många högkänsliga som möjligt chansen att gå utbildning för dem båda.

Malin Sandell Berggrensson & Ina Elverljung är tillsammans grundarna av Högkänslighet Sverige, Högkänslighetspodden, HSP-terapeututbildningen och retreat för högkänsliga på Österlen sedan 2010.

Läs mer om Malin & Ina här.

Vad innehåller utbildningen?

Samtal och coaching
 • Vår samtalsmodell
 • Samtalsmetodik
 • Första sessionen
 • Fråga för medvetenhet
 • Samtalets användningsområden
 • Grundstenarna för medveten samtalscoaching
 • Konkreta exempel på hur du vägleder kring specifika områden
 • Din roll som HSP-coach 
 • Lagar & regler för samtalscoacher
Tanke- och känslohantering
 • Vad är tankar?
 • Hur gör vi när vi fastnar i tankar, ältande och analys?
 • Tankehanteringsmodeller
 • Vad är känslor? 
 • Hur gör vi för att hantera alla känslor?
 • Känslohanteringsmodeller
 • Drama- och traumahantering
 • Stresshantering och utbrändhet
Självkännedom och självmedvetenhet
 • Vem är du (egentligen)?
 • Vem vill du vara?
 • Hur kan du hantera din historia?
 • Värderingar, sanningar och övertygelser
 • Våra filter och bekvämlighetszoner
 • Livet utanför boxen
 • Villighet att vara de vi är
 • Vår syn på livet
 • Självreflektion och självutveckling
Förändringsprocessen
 • Förändringsmodellen
 • Nystart och pånyttfödelse
 • Att må dåligt är en bra början
 • Att leva ett ärligt liv
 • Acceptans och tillåtande
 • Kraftfulla frågor
 • Hur släpper vi taget?
 • Oändliga valmöjligheter
 • Motstånd till förändring
 • Att ta emot förändring
 • Villighet att vara i obehag
 • Vad är förändring?
Energimedvetenhet
 • Hur fungerar energi?
 • Energiförståelse
 • Energispråket
 • Gränser och gränssättning
 • Högkänslig = Högmedveten?
 • Medvetandeutveckling
 • Oändligt varande
 • Vad är sant?
 • Lätt och tung energi
Inre och yttre kommunikation
 • Perspektivterapi
 • Sanningar, dömanden och slutsatser
 • Vad vill du kommunicera?
 • Vad vi säger och vad vi menar
 • Kommunikationsmodellen
 • Medveten kommunikation
 • Från separation till enhet
 • Syftet med med kommunikationen
 • Relationer och relationsarbete
 • Konflikthantering
Entreprenörskap och skapande
 • Medvetet ledarskap
 • Vad är en entreprenör? 
 • Marknadsföring
 • Pengar och prissättning
 • Att skapa företag utifrån medvetenhet
 • Är villig att göra jobbet?
 • Hur vill du att ditt liv ska se ut?
 • Ansvaret för ditt eget liv
 • Vad är skapande?
 • Sätta riktning
 • Roller: Offer eller skapare?

Vi svarar gärna på dina frågor!

Ring Ina, 0736-84 17 97 eller Eleonore, 0721-66 48 80 eller mejla dina frågor till info@hogkanslighet.se.

Erbjudande om terapi i samband med utbildningen

Vill du investera ytterligare i dig själv och få privat 1:1 coachning av vår HSP-terapeut Eleonore? Som en fördjupning i utbildningen och som ett sätt att få personlig vägledning i din process!

Lägg till tre samtal för 3000 SEK (inkl. moms). Ordinarie pris för ett terapeutsamtal brukar vara 1500 SEK.
Mejla till info@hogkanslighet.se.

Samtalen är giltiga i 6 månader, ett samtal är 60 min långt och sker över telefon.