Meditation när du upplever starka känslor. Kommer snart!