Meditation när du upplever överstimuli. Kommer snart!